หนังสือสวดมนต์/หนังสือธรรมะ

รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ สำหรับพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน พิมพ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถใส่รายชื่อบุคคล ชื่อบริษัท ชื่อร้านค้า ยินดีให้คำปรึกษาฟรี


 

ตัวอย่าง

  • หนังสือสวดมนต์
  • หนังสือธรรมะ
  • หนังสือธรรมทาน
  • หนังสือสวดมนต์ข้ามปี
  • หนังสือมนต์พิธี
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียด

ขนาดเล่ม
สีปก

สีเนื้อใน
กระดาษ
การเคลือบปก
การเข้าเล่ม

A4

A5

A6

B5

B6

1 สี

2 สี

3 สี

4 สี

4 สี + สีพิเศษ

 

1 สี

2 สี

4 สี

ปอนด์

80g, 100g

 

อาร์ตมัน

85g, 105g, 130g, 160g

 

อาร์ตการ์ดมัน

190g, 230g, 270g

เคลือบ UV

เคลือบ OPP ด้าน

เคลือบ OPP เงา

Spot UV

 เย็บมุงหลังคา

ไสสันทากาว

เข้าห่วงกระดูกงู

เย็บกี่

ตัวอย่างผลงาน