กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละประเภท

 1. นามบัตร : กระดาษอาร์ตการ์ด 210-310 แกรม

2. ใบปลิว แผ่นพับ : กระดาษอาร์ตมัน อาร์ตมัน/ด้าน 105-160 แกรม (หากแผ่นพับหนาเกิน 160 แกรม พับแล้วจะเกิดรอยแตกของสี จึงไม่นิยม) กระดาษปอนด์ 80-120 แกรม

3. การ์ด : กระดาษอาร์ตการ์ด 190-310 แกรม

4. หนังสือ วารสาร แคตตาล็อก : ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 210-310 แกรม เนื้อใน กระดาษอาร์ตมัน อาร์ตมัน/ด้าน 105-160 แกรม หรือกระดาษปอนด์ 80-120 แกรม

5. สติ๊กเกอร์ PVC : สติ๊กเกอร์ขาวมัน/ด้าน , สติ๊กเกอร์ใส