ขนาดของพิมพ์สำหรับงานแต่ละประเภท

 

  • นามบัตร : ขนาด 9 x 5.5, 9 x 5, 8.5 x 5.5, 8.5 x 5 ซม.
  • ใบปลิว : ขนาด A4, A5, A6, 9.9 x 21 ซม.
  • แผ่นพับ : ขนาดกางออก A3, A4, A5, 63 x 29.2 ซม.
  • โปสเตอร์ : ขนาด A3, A2, A1, 40 x 60 ซม., 50 x 70 ซม.
  • การ์ด : ขนาด 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, A5, 10 x 21 ซม.
  • หนังสือ วารสาร แคตตาล็อก : ขนาด A4, A5, B5
  • ฉลากสินค้า : ขนาดตามแต่ลูกค้ากำหนด
  • ป้ายไวนิล แบนเนอร์ : ขนาดตามลูกค้ากำหนด