ไฟล์งานกราฟิค แตกต่างกันอย่างไร

1. AI

ไฟล์ Ai เป็นไฟล์ต้นฉบับที่ใช้โปรแกรม adobe illustrator ในการสร้าง vector หลายๆจุดมาต่อกัน ซึ่งจะเป็นไฟล์ที่ย่อขยายขนาดไหนภาพก็ไม่แตก จึงนิยมใช้ในการทำป้ายขนาดใหญ่ รวมถึงงานกราฟฟิกเกือบทุกชนิด ทั้งยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของตัวงานเพิ่มเติมได้ เช่น แก้ฟ้อนต์ แก้สี ดัดโครงสร้าง เป็นต้น ถ้าจะแก้ไขไฟล์Ai ต้องเปิดในโปรแกรม adobe illustrator เท่านั้น

 

2. PDF

เป็นไฟล์ยอดนิยมที่ใช้กับงานมากมายรวมไปถึงงานกราฟฟิก ไฟล์งานเปิดง่ายมีโปรแกรมรองรับมากมาย ไฟล์มีคุณภาพสูง ใช้กับงานพิมพ์ได้ PDF จะเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นที่นิยมในงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

 

 

3. PSD 

เป็นไฟล์ที่ได้จาก โปรแกรม adobe photoshop ส่วนใหญ่จะใช้ในการตกแต่งรูปภาพ มีเลเยอร์แยกให้ง่ายต่อการตกแต่งภาพ ไฟล์ PSD จะขยายได้ไม่มากเหมือนไฟล์ Ai จึงเหมาะกับการใช้งานที่ขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น แบนเนอร์เว็บไซต์ นามบัตร เป็นต้น

 

4. EPS 
เป็นไฟล์ vertor ที่ทำการแก้ไขได้เหมือนไฟล์ Ai แต่ไฟล์ EPS สามารถเปิดที่โปรแกรมอื่นได้ อย่างเช่น photoshop จะแตกต่างจากไฟล์ Ai ที่เปิดได้เฉพาะในโปรแกรมillustrator เท่านั้น

 

5. JPEG 
เป็นไฟล์ภาพมาตรฐานที่นิยมมากที่สุดสำหรับไฟล์รูปภาพ เพราะเปิดง่าย มีโปรแกรมรองรับเกือบทุกโปรแกรม สามารถเก็บไฟล์ขนาดสูงได้โดยใช้พื้นที่น้อย เป็นไฟล์ที่ใช้เก็บ หรือแลกเปลี่ยนรูปภาพตามอินเทอร์เน็ตมากที่สุด สามารถเก็บได้หลายระดับความแม่นยำของสี

 

 

ที่มา : www.design365days.com