ตรายาง

                         ตรายาง (Stamp) เป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจในปัจจุบัน ในทุกบริษัท/ร้านค้า จะต้องมีตรายาง เช่น การใช้ในการทำธุรกรรม การรับรอง นิติกรรม การยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ที่สำคัญตรายางยังช่วยในการป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร เพราะตราประทับบนกระดาษ ถือเป็นการรับรองของบริษัทในการทำธุรกรรมนั้นๆ


 

 

ตัวอย่าง

  • ตรายางโลโก้บริษัท/ร้านค้า
  • ตรายางหน่วยงานราชการ/โรงเรียน
  • ตรายางรายชื่อ ตำแหน่ง
  • ตรายางเอกสาร
เพิ่มเพื่อน