ใบประกาศ/เกียรติบัตร

                          ใบประกาศ/เกียรติบัตร (Certificate) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลซึ่งมีความสำคัญ และใช้เป็นหลักฐานในการรับรองต่างๆ เช่น การสำเร็จการศึกษา, การผ่านการอบรม เป็นต้น 

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียด

ขนาด
สี
กระดาษ
ด้าน

A4

A5

1 สี

2 สี

3 สี

4 สี

อาร์ตการ์ดมัน

190g , 210g, 260g

 

การ์ดขาว

180g, 240g

 

พิมพ์หน้าเดียว

พิมพ์หน้าหลัง

 

ตัวอย่างผลงาน