สมุดคู่ฝาก/สมุดสัจจะ

                                    สมุดคู่ฝาก/สมุดสัจจะ คือ สิ่งพิมพ์ประเภทสมุดบัญชี เช่น สมุดบัญชีออมทรัพย์ , สมุดบัญชีของนักเรียน เป็นต้น ภายในเล่มจะมีตารางสำหรับบันทึกความเคลื่อนไหวของบัญชี ซึ่งสมุดคู่ฝากเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่นิยมในหน่วยงานธนาคาร สหกรณ์ต่างๆ รวมถึงโรงเรียน

 


 

 

ตัวอย่าง

  • สมุดบัญชีออมทรัพย์
  • สมุดออมเงินนักเรียน
  • สมุดบัญชีสหกรณ์
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียด

ขนาดสำเร็จ
สีปก
สีเนื้อใน
กระดาษ
จำนวนหน้าเนื้อใน
การเข้าเล่ม

9 x 13 ซม.
(กางออก  13 x 18 ซม.)

9 x 17.5 ซม.
(กางออก 17.5 x 18 ซม.)

พิมพ์ 1 สี 1 ด้าน

พิมพ์ 1 สี 2 ด้าน

พิมพ์ 2 สี 1 ด้าน

พิมพ์ 2 สี 2 ด้าน

พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน

พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

1 สี

ปก
กระดาษอาร์ตมัน 190g

 

เนื้อใน
กระดาษปอนด์ 80g

12 หน้า (3 คู่)

16 หน้า (4 คู่)

 

เย็บมุงหลังคา

เย็บด้าย

 

ตัวอย่างผลงาน