กระดาษหัวจดหมาย

                        กระดาษหัวจดหมาย (Letterhead) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกแบบเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของบริษัท,หน่วยงาน หรือร้านค้า ซึ่งอาจพิมพ์ 1 หรือ 2 ด้าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นจดหมายสำหรับใช้ในการสื่อสารทั้งภายในบริษัทหรือภายนอกเพื่อติดต่อกับลูกค้า ทั้งนี้กระดาษหัวจดหมายสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับบริษัท และยังช่วยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อีกด้วย

 


 

ตัวอย่าง

  • กระดาษหัวจดหมายของบริษัท/หน่วยงาน/ร้านค้า
  • กระดาษหัวจดหมายของโรงเรียน/ศูนย์ราชการ

 

 

รายละเอียด

ขนาด
สี
กระดาษ

A4

A5

A6

1 สี

2 สี

3 สี

4 สี

ปอนด์

80g, 100g

 

เพิ่มเพื่อน