โปสเตอร์

                       โปสเตอร์ (Poster) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ที่พิมพ์บนกระดาษ นิยมใช้ติดแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์ที่จะสร้างความสะดุดตาให้กับผู้รับสาร โดยมักจะนำไปใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์ เช่น โฆษณาชวนเชื่อ งานแสดงต่างๆ เป็นต้น


 

ตัวอย่าง

  • โปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อ
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์บริษัท/หน่วยงาน/ร้านค้า
  • โปสเตอร์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  • โปสเตอร์แสดงรายการสินค้า
  • โปสเตอร์งานแสดงศิลปะ/ดนตรี

รายละเอียด

ขนาด
สี
กระดาษ
ด้าน
การเคลือบ

A1

A2

A3

1 สี

2 สี

3 สี

4 สี

4 สี + สีพิเศษ

อาร์ตมัน

130g, 160g

 

อาร์ตการ์ดมัน

190g, 210g, 230g

พิมพ์หน้าเดียว

เคลือบ UV

เคลือบ OPP ด้าน

เคลือบ OPP เงา

เพิ่มเพื่อน