กระดาษต่อเนื่อง

                              กระดาษต่อเนื่อง (Blank Form) เนื้อกระดาษเรียบ มีตั้งแต่ 2-4 Copy โดยแต่ละชั้นมีสีต่างกัน  พิมพ์เพียงครั้งเดียว หมึกจะลงในทุกใบ ช่วยให้ประหยัดเวลาและง่ายต่อการคัดแยกต้นฉบับกับสำเนาต่างๆ ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องฉีกแผ่นคาร์บอนทิ้ง และปริ้นงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยรูหนามเตยตรงตามมาตรฐาน ไม่ติดเครื่องพิมพ์


 

 ตัวอย่าง

  • ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบส่งของ
  • ใบแจ้งหนี้
  • ใบวางบิล

รายละเอียด

ขนาด (นิ้ว)
จำนวนชั้น
สีกระดาษ
ชุด/กล่อง

9 x 11

9.5 x 11

9 x 5.5 

1 ชั้น

2 ชั้น

3 ชั้น

ขาว

เหลือง

ฟ้า

ชมพู

500

1000

2000

เพิ่มเพื่อน