บิล/ใบเสร็จ

                             บิล/ใบเสร็จ (ฺBill/Receipt) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่แสดงหลักฐานการทำธุรกรรมต่างๆ โดยมีทั้ง ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบวางบิล , ใบส่งของ, ใบส่งสินค้า , ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นต้น โดยเล่มบิลจะมีสำเนาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งสามารถมีตั้งแต่ 2-5 ชั้น ตามที่ต้องการ ตัวกระดาษในเล่มมีทั้งกระดาษแบบธรรมดาและกระดาษคาร์บอนในตัว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ภายในเล่มบิลสามารถรันเลข ไม่ว่าจะเป็นเลขเล่มที่หรือเลขเลขที่ หรือเลขอื่นๆ เพื่อแสดงลำดับเอกสารและป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

 


 

ตัวอย่าง

  • ใบเสร็จรับเงิน , ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • ใบส่งของ , ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
  • ใบวางบิล , ใบส่งสินค้า
  • เอกสารสัญญาอื่นๆ
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียด

ขนาด
สี
กระดาษ
รันเลข
จำนวนชั้น

A4
(21 x 29.7 ซม.)

ตัด 16
(19 x 26.5 ซม.)

ตัด 18
(18.3 x 25.4 ซม.)

A5 หริอ ตัด 25
(15.6 x 21 ซม.)

ตัด 32
(13.2 x 19.5 ซม.)

A6 หรือ 8/8
(9.5 x 13 ซม.)

1 สี
(น้ำเงิน , แดง , ดำ)

ปรู๊ฟ 55g

แบงค์ 55g
(เหลือง, เขียว. ฟ้า, ชมพู)

ปอนด์ 55g

 

ไม่มี

รันเล่มที่

รันเลขที่

รันเล่มที่+เลขที่

2 ชั้น
(1 เล่ม มี 50 ชุด 100 แผ่น)

3 ชั้น
(1 เล่ม มี 50 ชุด 150 แผ่น)

 

ตัวอย่างผลงาน