แฟ้ม

                          แฟ้ม (Folder) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ช่วยจัดเก็บเอกสารข้อมูลภายในบริษัทหรือหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมยังช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเอกสารภายใน ทั้งนี้แฟ้มยังสามารถออกแบบให้เข้ากับตัวตนของบริษัท นอกจากนั้นยังใส่พวกโบรชัวร์ นามบัตร ได้อีกด้วย ฉะนั้นแฟ้มจึงเป็นที่นิยมมากในการใช้แนะนำตัวบริษัท เช่น งานประชุมและกิจกรรมสำคัญต่างๆ ทั้งยังช่วยสร้างน่าเชื่อถือให้กับตัวบริษัทอีกด้วย

 


 

 

ตัวอย่าง

  • แฟ้มบริษัท/องค์กร
  • แฟ้มหน่วยงานราชการ/โรงเรียน
  • แฟ้มประชุม
เพิ่มเพื่อน