สมุดโน๊ต / สมุดฉีก

                            สมุดโน๊ต/สมุดฉีก (Notepad) คือ สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับการจดบันทึก เนื้อในสามารถทำเป็นลายเส้นต่างๆ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการบันทึก เช่น ลายเส้น ลายตาราง เป็นต้น แต่ในธุรกิจสมุดโน๊ตและสมุดฉีกถือสามารถนำไปใช้เป็นสื่อโฆษณาบริษัทหรือร้านค้าได้ เพราะสามารถใส่ชื่อบริษัท โลโก้ ข้อมูลติดต่อ รวมถึงรูปสินค้าและบริหาร และเมื่อมีการใช้งานในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจำจดแบรนด์ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น


 

 

ตัวอย่าง

  • สมุดโรงเรียน, สมุดหน่วยงานราชการ
  • สมุดจดบันทึกทั่วไป
  • สมุดฉีกของบริษัท/หน่วยงาน
  • สมุดรายงาน
เพิ่มเพื่อน