นามบัตร

                   นามบัตร (Namecard) คือ แผ่นกระดาษขนาดเล็กที่พิมพ์บอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ข้อมูลการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นตัวเองได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนบุคคลและภาพรวมของบริษัท นามบัตรเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่นิยมอีกเครื่องมือหนึ่ง เพราะนามบัตรที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับหรือลูกค้าได้

 


 

 

ตัวอย่าง

  • นามบัตรประจำตัวพนักงาน
  • นามบัตรบริษัท/หน่วยงาน/ร้านค้า
  • นามบัตรเลือกตั้ง/หาเสียง
เพิ่มเพื่อน

รายละเอียด

ขนาด
สี
กระดาษ
ด้าน

9 x 5.5 ซม.

9 x 5 ซม.

8.5 x 5.5 ซม.

5.5 x 5.5 ซม.

4 สี

อาร์ตการ์ดมัน

230g

260g

พิมพ์หน้าเดียว

พิมพ์หน้าหลัง

 

ตัวอย่างผลงาน