รุ่งศิริการพิมพ์

โรงพิมพ์ออนไลน์ การันตีคุณภาพ ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

โทร. 042-722722

ไฟล์กราฟิคแตกต่างกันอย่างไร

1. AI

ไฟล์ Ai เป็นไฟล์ต้นฉบับที่ใช้ในโปรแกรม Adobe Illustrator นิยมมากในการทำส่ง โรงพิมพ์ ทำงานโดยสร้าง Vector หลายๆจุดมาต่อกัน ซึ่งเป็นไฟล์ที่ย่อขยายขนาดไหนภาพก็ไม่แตก จึงนิยมใช้ในงานกราฟิค และยังสามารถแก้ไขรายละเอียดของตัวงานเพิ่มเติมได้ เช่น แก้ฟอนต์ แก้สี ดัดโครงสร้าง เป็นต้น หากต้องการแค่ไขไฟล์ Ai ต้องเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator เท่านั้น

2. PDF

ไฟล์ PDF เป็นไฟล์ยอดนิยมทีใ่ช้กับงานมากมายรวมไปถึงงานกราฟิตสำหรับ โรงพิมพ์ ไฟล์งานเปิดง่ายมีโปรแกรมรองรับมากมาย ไฟล์มีคุณภาพสูง สามารถใช้กับงานพิมพ์ได้ PDF เป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นที่นิยมในงานเอกสาร

3. PSD

ไฟล์ PSD เป็นไฟล์ที่ได้จากโปรแกรม Adobe Photoshop ส่วนใหญ่จะใช้ในการตกแต่งรูปภาพ มีเลเยอร์แยกให้ง่ายต่อการตกแต่งภาพ ไฟล์ PSD จะขยายได้มากเหมือนไฟล์ Ai จึงเหมาะกับใช้งานที่ขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น ใบปลิว นามบัตร แผ่นพับ เป็นต้น

4. EPS

ไฟล์ EPS เป็นไฟล์ Vector คล้าย Ai แต้ไฟล์ EPS สามารถเปิดกับโปรแกรมอื่นได้ เช่น Adobe Photoshop จะแตกต่างจากไฟล์ Ai ที่เปิดได้เฉพาะโปรแกรม Adobe Illustrator เท่านั้น

5. JPEG

ไฟล์ JPEG เป็นไฟล์มาตรฐานที่นิยมมากที่สุดสำหรับไฟล์รูปภาพ เพราะเปิดง่าย ทีโปรแกรมรองรับเกือบทุกโปรแกรม สามารถเก็บไฟล์ขนาดสูงได้โดยใช้พื้นที่น้อย เป็นไฟล์ที่ใช้เก็บหรือแลกเปลี่ยนรูปภาพตามอินเทอร์เน็ตมากที่สุด สามารถเก็บได้หลายระดับความแม่นยำของสี

ที่มา : http://www.design365days.com

อ่านบทความอื่นๆจากเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *