รุ่งศิริการพิมพ์

โรงพิมพ์ออนไลน์ การันตีคุณภาพ ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

โทร. 042-722722

โปสเตอร์

โปสเตอร์ (Poster) คือ สิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ที่นิยมติดแขวนบนผนังหรือกำแพง โปสเตอร์จะสร้างความสะดุดตาให้กับผู้รับสาร โดยมักจะนำไปใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์ เช่น โฆณษาชวนเชื่อ งานแสดงต่างๆ เป็นต้น

รายละเอียดการพิมพ์โปสเตอร์

ตัวอย่างงานพิมพ์โปสเตอร์

รุ่งศิริการพิมพ์ ผลิตงานพิมพ์ คุณภาพ ราคาถูก ส่งเร็ว

สอบถามราคา……. คลิกเลย >>>