Rungsiriprint

สมุดโน๊ต/สมุดฉีก

สมุดโน๊ต/สมุดฉีก (Notepad) คือ สิ่งพิมพ์สำหรับการจดบันทึก เนื้อในสามารถทำเป็นลายเส้นต่างๆ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการบันทึก เช่น ลายเส้น ลายตาราง เป็นต้น แต่ในทางธุรกิจสมุดโน๊ตและสมุดฉีกสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นสื่อโฆษณาบริษัทหรือร้านค้าได้ เพราะสามารถใส่ชื่อบริษัท โลโก้ ข้อมูลติดต่อ รวมถึงรูปสินค้าและบริการ และเมื่อมีการใช้งานในชีวิตประจำวัน จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถจดจำแบรนด์ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างงานพิมพ์สมุดโน๊ต/สมุดฉีก

รุ่งศิริการพิมพ์ ผลิตงานพิมพ์ คุณภาพ ราคาถูก ส่งเร็ว

สอบถามราคา……. คลิกเลย >>>