รุ่งศิริการพิมพ์

โรงพิมพ์ออนไลน์ การันตีคุณภาพ ราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

โทร. 042-722722

สมุดคู่ฝาก/สมุดสัจจะ

สมุดคู่ฝาก/สมุดสัจจะ (Passbook) คือ สิ่งพิมพ์ประเภทสมุดบัญชี เช่น สมุดบัญชีออมทรัพย์, สมุดบัญชีของนักเรียน เป็นต้น ภายในเล่มจะมีตารางสำหรับบันทึกความเคลื่อนไหวของบัญชี ซึ่งสมุดคู่ฝากเป็นสิ่งพิมพ์ที่นิยมในหน่วยงานธนาคาร สหกรณ์ต่างๆรวมถึงโรงเรียน

รายละเอียดการพิมพ์สมุดคู่ฝาก/สมุดสัจจะ

ตัวอย่างงานพิมพ์สมุดคู่ฝาก/สมุดสัจจะ

รุ่งศิริการพิมพ์ ผลิตงานพิมพ์ คุณภาพ ราคาถูก ส่งเร็ว

สอบถามราคา……. คลิกเลย >>>