Rungsiriprint

นามบัตร

นามบัตร (Namecard) คือ แผ่นกระดาษขนาดเล็กที่พิมพ์บอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ข้อมูลการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นตัวเองได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนบุคคลและภาพรวมของบริษัท นามบัตรเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่นิยมอีกเครื่องมือหนึ่ง เพราะนามบัตรที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับหรือลูกค้าได้

รายละเอียดการพิมพ์นามบัตร

ตัวอย่างงานพิมพ์นามบัตร

รุ่งศิริการพิมพ์ ผลิตงานพิมพ์ คุณภาพ ราคาถูก ส่งเร็ว

สอบถามราคา……. คลิกเลย >>>